تک تیر انداز حزب الله لبنان متخصص «هدشات» در جنگ با داعش یا بازی یارانه ای؟

تک تیر انداز حزب الله لبنان متخصص «هدشات» در جنگ با داعش یا بازی یارانه ای؟

Ti potrebbe interessare Leggi tutto
Microsoft sbanna le Xbox 360 bannate, ma solo per errore
Curiosità Xbox 360

Microsoft sbanna le Xbox 360 bannate, ma solo per errore

C’è stato un certo fermento nella giornata di ieri, quando per alcune ore le Xbox 360 bannate sono state in grado di connettersi a Xbox Live, così come riportato da diverse fonti. Inizialmente in molti hanno attribuiti questa “resurrezione” a una sorta di seconda possibilità offerta da Microsoft nei confronti di chi ha subito un